O nás

Jsme moderním, stabilním a dynamicky se rozvíjejícím poskytovatelem služeb v oblasti personálního leasingu a lidských zdrojů, a máme dlouholeté zkušenosti na slovenském i českém trhu. Poskytujeme zaměstnání více než 1400 zaměstnancům.

Máme vybudovanou dostatečnou síť regionálních náborových center, prostřednictvím kterých jsme nablízku nejen uchazečům o práci, ale i obchodním partnerům.

Důvěrná znalost specifik jednotlivých regionálních trhů práce a efektivní infrastruktura našich center nám umožňuje rychle a flexibilně reagovat na individuální požadavky našich klientů. Máme vlastní tréninkové a školicí středisko pro výuku obsluhy motorových vozíků a bezpečnosti ochrany zdraví při práci. V našem VZV & BOZP tréninkovém centru dokážeme kvalitně a v reálných podmínkách připravit uchazeče na různé pozice v logistice a jiných výrobních odvětvích.

Práce v týmu

HR Aliance

Jsme zakládajícím členem HR Aliance

Žena

Certifikáty

ISO 9001:2008 a ISO 14001:2004

Certifikát zavedení a používání integrovaného manažerského systému v souladu s normami EN ISO 9001:2008 a EN ISO 14001:2004 pro činnost agentury dočasného zaměstnávání

ISO 14001:2004

Certifikát zavedení a používání systému environmentálního managementu v souladu evropskou normou EN ISO 14001:2004 pro činnost agentury dočasného zaměstnávání

ISO 9001:2008

Certifikát zavedení a používání systému managementu kvality v souladu s evropskou normou EN ISO 9001:2008 pro činnost agentury dočasného zaměstnávání

HR Aliance

Certifikát HR Aliance