Kontakt

Centrala

EPF Group a.s.

IČO:  52 326 039
DIČ:  2120989882
IČ DPH:  SK2120989882

Filijale

Centri za regrutaciju

Centar za obuku