O nama

Mi smo moderna, stabilna i dinamično napredujuća firma koja pruža usluge u oblasti ljudskih resursa i iznajmljivanja radnika. Imamo mnogo godina iskustva na slovačkom i češkom tržištu rada. Obezbeđujemo posao za više od 1400 zaposlenih.

Imamo izgrađenu dovoljnu mrežu regionalnih centara za regrutaciju preko kojih smo blizu ne samo kandidatima za posao, već i poslovnim partnerima.

Detaljno poznavanje specifičnosti pojedinačnih regionalnih tržišta rada i efikasna infrastruktura naših centara nam omogućavaju da hitno i fleksibilno reagujemo na pojedinačne zahteve naših klienata. Imamo sopstveni centar za obuku i treniranje radnika koji upravljaju viljuškarima i za obuku u oblasti bezbednosti i zaštite zdravlja na radu. U našom centru za obuku upravljanja viljuškarima i obuku u oblasti bezbednosti i zaštite na radu kvalitetno i u stvarnim uslovima pripremamo kandidate za posao na raznim radnim mestima u logistici i drugim proizvodnim oblastima.

Timski rad

HR Aliancia

Mi smo osnivačkim članom HR Aliancije

Žena

Sertifikate

ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004

Sertifikat uvođenja i upotreba integrisanog sistema menadžmenta u skladu sastandardima EN ISO 9001:2008 i EN ISO 14001:2004 zadelatnost agencije privremenog zapošljavanja

ISO 14001:2004

Sertifikat uvođenja i upotreba sistema environmentalnog menadžmenta u skladu sa evropskim standardom EN ISO 14001:2004 za delatnost agencije privremenog zapošljavanja

ISO 9001:2008

Sertifikat uvođenja i upotreba sistema menadžmenta kvalitetom u skladu sa evropskim standardom EN ISO 9001:2008 za delatnost agencije privremenog zapošljavanja

HR Aliancia

Sertifikat aliancije HR Aliancia

Referense

Naše usluge koriste male i veće firme, lokalni proizvođači, ali i međunarodne korporacije:

Volkswagen Bratislava
PCA Peugeot Citroen
Jaguar Land Rover
DHL EXEL Slovakia
DHL Logistics
Faurecia Automotive Slovakia
IAC Group
Golde Lozorno
CEIT Technical Innovation
Plastic Omnium
Slovaktual
Foxconn Slovakia
LEAR Corporation
Referense
Referense
Referense
Referense
Referense
Referense