O nama

Mi smo moderna, stabilna i dinamično napredujuća firma koja pruža usluge u oblasti ljudskih resursa i iznajmljivanja radnika. Imamo mnogo godina iskustva na slovačkom i češkom tržištu rada. Obezbeđujemo posao za više od 1400 zaposlenih.

Imamo izgrađenu dovoljnu mrežu regionalnih centara za regrutaciju preko kojih smo blizu ne samo kandidatima za posao, već i poslovnim partnerima.

Detaljno poznavanje specifičnosti pojedinačnih regionalnih tržišta rada i efikasna infrastruktura naših centara nam omogućavaju da hitno i fleksibilno reagujemo na pojedinačne zahteve naših klienata. Imamo sopstveni centar za obuku i treniranje radnika koji upravljaju viljuškarima i za obuku u oblasti bezbednosti i zaštite zdravlja na radu. U našom centru za obuku upravljanja viljuškarima i obuku u oblasti bezbednosti i zaštite na radu kvalitetno i u stvarnim uslovima pripremamo kandidate za posao na raznim radnim mestima u logistici i drugim proizvodnim oblastima.

Timski rad

Asociácia personálnych agentúr Slovenska (APAS)

Sme členom Asociácia personálnych agentúr Slovenska (APAS).

Naše usluge

Iznajmljivanje radnika

Iznajmljivanje radnika, ili privremeno ustupanje radne snage, je savremeno rešenje za poslodavce kako bi fleksibilno reagovali na promene u proizvodnji, ili u slučaju vremenski ograničenih ugovora, odnosno sezonskih radova i slično. Ovaj oblik zapošljavanja sa sobom donosi mnogo pogodnosti, kao na primer:

 • Ušteda vremena i troškova
 • Fleksibilno odabiranje zaposlenih
 • Personalni poslovi i obračun plata za ustupene radnike je naša briga
 • Mogućnost bilo kada završiti privremeno ustupanje radne snage
 • Obuka ustupenih zaposlenih (Bezbednost i zaštita na radu, Zaštita od požara, Civilna zaštita, Obuka za upravljanje viljuškarima)
 • I druge pogodnosti

Regrutacija

Usluga regrutacije će Vam obezbediti kvalifikovanu i profesionalnu selekciju pogodnih kandidata na osnovu Vaših zahteva i kriterijuma. Ova usluga je kompleksna i obuhvata čitav proces od specifikacije radnog mesta, prekotraženja i testiranja pogodnih kandidata prema Vašim zahtevima, sve do predstavljanja najboljih kandidata za određeno radno mesto.

Try & Hire

Trebaju Vam novi zaposleni ali niste sigurni da li će Vaši novi planovi biti uspešni? Ili želite da nove zaposlene testirate duže nego što dozvoljava zakon? U tom slučaju Vam nudimo uslugu Try&Hire koja predstavlja kombinaciju iznajmljivanja zaposlenih i regrutacije. Ovaj oblik zapošljavanja omogućava da prvo testirate sposobnosti zaposlenog i bilo kada se možete odlučiti da li je za Vas pogodnije da sa njim zasnovate radni odnos, ili da ostane i dalje kao privremeno dodeljen zaposleni koji radi za Vas.

Honorarni rad

Honorarni radnici predstavljaju efikasno rešenje u slučaju da se kod Vas pojave hitni ili sezonski poslovi na koje sa gledišta efikasnosti nije moguće dodeliti matične zaposlene. Honorarni rad predstavlja rešenje u slučaju da:

 • Traženi rad traje samo nekoliko sati dnevno
 • Određeni rad je potreban nepravilno
 • Za vreme godišnjih odmora ili bolovanja matičnih zaposlenih
 • Za vreme sezonskih i jednokratnih radova

Usluge čišćenja i spremanja

Čišćenje i spremanje obezbeđujemo u kancelarijskim prostorijama, tržnim centrima, hotelima, proizvodnim i industrijskim pogonima. Takođe obezbeđujemo čišćenje fasada, prozora, žaluzina, tepiha i podova. Jednu od specijalnih delatnosti predstavlja rešavanje komplikovanih zadataka u osetljivim oblastima kao što su npr.: CNC mašine, ventilacioni sistemi ili oprema za elektronsku obradu podataka. Čišćenje i spremanje izvršavamo redovno:

 • Za smenu
 • Dnevno
 • Nedeljno
 • Mesečno
 • Sezonski

Usluge smeštaja

U regionu Bratislave imamo na raspolaganju tri razna smeštaja koji imaju kapacitet 450 mesta i time pokrivaju ne samo naše potrebe, ali i naših poslovnih partnera. Smeštaji se nalaze u regionu Bratislave i napravljeni su u sistemu ćelija.

Centar za obuku

U našom centru za obuku pripremamo kandidate za rad sa viljuškarom i za razne druge pozicije u oblasti logistike i automotive sektora, gde testiramo njihovu manuelnu sposobnost, brzinu reakcija, osećaj za boje i sl. Na osnovu lične profilacije i sposobnosti se kandidati dodeljuju na privremeno ustupanje.

U centru za obuku koristimo sopstvene viljuškare i drugu opremu za manipulisanje, kao i magacinske police, kontejnere, i druge sisteme podrške za obuku i didaktička pomagala. Sastavni deo naše ponude predstavlja i obuka u oblasti bezbednosti i zaštite na radu, zaštite od požara, i lekarski pregled.U slučaju potrebe možemo sa našom tehnikom doći direktno kod Vas i realizovati obuku i kod Vas.

Benefiti

U cilju što najviše poboljšati naše usluge za naše i „Vaše“ zaposlene, nudimo širok spektar benefita za zaposlene. Na ovaj način se trudimo da ih motivišemo, stabiliziramo i, pre svega, da im u slučaju potrebe i naših mogućnosti pomognemo u određenim komplikovanim životnim situacijama današnjih vremena.

Želimo da zaposlene naučimo da što više oni budu lojalni prema firmi, time će firma u okviru svojih mogućnosti više da im pomaže i da ih podržava. U saradnji sa našim poslovnim partnerimanudimo sledeće benefite:

Besplatno pravnosavetovanje

Ako se slučajno nađete u komplikovanoj životnoj situaciji (razvod, izvršni postupak, nasledstvo, i sl.) kada Vam zatreba stručna pravna pomoć i nemate od koga da je zatražite, naš stručni pravni tim će Vam besplatno pomoći i posavetovati Vas.

Beskamatnimikrokredit

Za zaposlene koji budu odgovarali zahtevima (za različite pogone se mogu neki od njih razlikovati) je svaki mesec na raspolaganju određeni finansijski iznos namenjen za beskamatne kredite za zaposlene.

Socialni program

Zaposleni dobijaju besplatne ulaznice za bioskop, pozorište, za bavljenje sportom, ili su im ove ulaznice naknadno nakon dogovora otplaćene. Organizujemo teambuilding-e, razne sportske događaje i takmičenja za vredne nagrade.

Celodnevne usluge konzultanta

Vaš konzultant Vam obezbeđuje podršku i pomoć sa adaptacijom na novomradnom mestu, u okviru smeštaja, kao i pomoć sa orientacijom u novom gradu.

Obezbeðensmeštaj I prevoz

Svakom zaposlenom možemo obezbediti smeštaj u blizini mesta izvršavanja rada ili u saradnji sa poslodavcem obezbeđujemo prevoz iz okoline.

Žena

Sertifikate

ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004

Sertifikat uvođenja i upotreba integrisanog sistema menadžmenta u skladu sastandardima EN ISO 9001:2008 i EN ISO 14001:2004 zadelatnost agencije privremenog zapošljavanja

ISO 14001:2004

Sertifikat uvođenja i upotreba sistema environmentalnog menadžmenta u skladu sa evropskim standardom EN ISO 14001:2004 za delatnost agencije privremenog zapošljavanja

ISO 9001:2008

Sertifikat uvođenja i upotreba sistema menadžmenta kvalitetom u skladu sa evropskim standardom EN ISO 9001:2008 za delatnost agencije privremenog zapošljavanja

HR Aliancia

Sertifikat aliancije HR Aliancia