O nás

Sme moderným, stabilným a dynamicky sa rozvíjajúcim poskytovateľom služieb v oblasti personálneho leasingu a ľudských zdrojov, a máme dlhoročné skúsenosti na slovenskom aj českom pracovnom trhu. Poskytujeme zamestnanie viac ako 1400 zamestnancom.

Máme vybudovanú dostatočnú sieť regionálnych náborových centier, prostredníctvom ktorých sme nablízku nielen uchádzačom o prácu, ale aj obchodným partnerom.

Dôverná znalosť špecifík jednotlivých regionálnych trhov práce a efektívna infraštruktúra našich centier nám umožňuje rýchlo a flexibilne reagovať na individuálne požiadavky našich klientov. Máme vlastné tréningové a školiace stredisko pre výučbu obsluhy motorových vozíkov a bezpečnosti ochrany zdravia pri práci. V našom VZV & BOZP tréningovom centre dokážeme kvalitne a v reálnych podmienkach pripraviť uchádzačov o prácu na rôzne pozície v logistike a iných výrobných odvetviach.

Práca v tíme

HR Aliancia

Sme zakládajúcim členom HR Aliancie

Žena

Certifikáty

ISO 9001:2008 a ISO 14001:2004

Certifikát zavedenia a používanie integrovaného manažérskeho systému v súlade s normami EN ISO 9001:2008 a EN ISO 14001:2004 pre činnosť agentúry dočasného zamestnávania

ISO 14001:2004

Certifikát zavedenia a používanie systému enviromentálneho manažérstva v súlade európskou normou EN ISO 14001:2004 pre činnosť agentúry dočasného zamestnávania

ISO 9001:2008

Certifikát zavedenia a používanie systému manažérstva kvality v súlade s európskou normou EN ISO 9001:2008 pre činnosť agentúry dočasného zamestnávania

HR Aliancia

Certifikát HR Aliancie

Referencie

Medzi našich klientov patria malé i veľké firmy, lokálni výrobcovia, ale aj nadnárodné korporácie:

Volkswagen Bratislava
PCA Peugeot Citroen
Jaguar Land Rover
DHL EXEL Slovakia
DHL Logistics
Faurecia Automotive Slovakia
IAC Group
Golde Lozorno
CEIT Technical Innovation
Plastic Omnium
Slovaktual
Foxconn Slovakia
LEAR Corporation
Referencie
Referencie
Referencie
Referencie
Referencie
Referencie