O nás

Sme moderným, stabilným a dynamicky sa rozvíjajúcim poskytovateľom služieb v oblasti personálneho leasingu a ľudských zdrojov, a máme dlhoročné skúsenosti na slovenskom aj českom pracovnom trhu. Poskytujeme zamestnanie viac ako 1400 zamestnancom.

Máme vybudovanú dostatočnú sieť regionálnych náborových centier, prostredníctvom ktorých sme nablízku nielen uchádzačom o prácu, ale aj obchodným partnerom.

Dôverná znalosť špecifík jednotlivých regionálnych trhov práce a efektívna infraštruktúra našich centier nám umožňuje rýchlo a flexibilne reagovať na individuálne požiadavky našich klientov. Máme vlastné tréningové a školiace stredisko pre výučbu obsluhy motorových vozíkov a bezpečnosti ochrany zdravia pri práci. V našom VZV & BOZP tréningovom centre dokážeme kvalitne a v reálnych podmienkach pripraviť uchádzačov o prácu na rôzne pozície v logistike a iných výrobných odvetviach.

Práca v tíme

HR Aliancia

Sme zakládajúcim členom HR Aliancie

Žena

Certifikáty

ISO 9001:2008 a ISO 14001:2004

Certifikát zavedenia a používanie integrovaného manažérskeho systému v súlade s normami EN ISO 9001:2008 a EN ISO 14001:2004 pre činnosť agentúry dočasného zamestnávania

ISO 14001:2004

Certifikát zavedenia a používanie systému enviromentálneho manažérstva v súlade európskou normou EN ISO 14001:2004 pre činnosť agentúry dočasného zamestnávania

ISO 9001:2008

Certifikát zavedenia a používanie systému manažérstva kvality v súlade s európskou normou EN ISO 9001:2008 pre činnosť agentúry dočasného zamestnávania

HR Aliancia

Certifikát HR Aliancie