O nás

Sme moderným, stabilným a dynamicky sa rozvíjajúcim poskytovateľom služieb v oblasti personálneho leasingu a ľudských zdrojov, a máme dlhoročné skúsenosti na slovenskom aj českom pracovnom trhu. Poskytujeme zamestnanie viac ako 1400 zamestnancom.

Máme vybudovanú dostatočnú sieť regionálnych náborových centier, prostredníctvom ktorých sme nablízku nielen uchádzačom o prácu, ale aj obchodným partnerom.

Dôverná znalosť špecifík jednotlivých regionálnych trhov práce a efektívna infraštruktúra našich centier nám umožňuje rýchlo a flexibilne reagovať na individuálne požiadavky našich klientov. Máme vlastné tréningové a školiace stredisko pre výučbu obsluhy motorových vozíkov a bezpečnosti ochrany zdravia pri práci. V našom VZV & BOZP tréningovom centre dokážeme kvalitne a v reálnych podmienkach pripraviť uchádzačov o prácu na rôzne pozície v logistike a iných výrobných odvetviach.

Práca v tíme

Asociácia personálnych agentúr Slovenska (APAS)

Sme členom Asociácia personálnych agentúr Slovenska (APAS).

Naše služby

Personálny leasing

Personálny leasing, alebo dočasné prideľovanie zamestnancov, je moderná forma riešenia pre zamestnávateľov, ako pružne reagovať na výkyvy vo výrobe, prípadne pri časovo ohraničených kontraktoch, respektíve pri sezónnych prácach a pod. Táto forma zamestnávania zo sebou prináša celý rad výhod ako napríklad:

 • Časová a nákladová úspora
 • Flexibilný výber zamestnancov
 • Prenos mzdovej a personálnej agendy pre pridelených zamestnancov na nás
 • Možnosť kedykoľvek ukončiť dočasné pridelenie zamestnancov
 • Zaškolenie pridelených zamestnancov (BOZP, PO, CO, VZV)
 • A ďalšie výhody

Recruiting

Služba recruiting pre Vás zabezpečí kvalifikovaný a profesionálny výber vhodných kandidátov podľa Vašich požiadaviek a kritérií. Táto služba je komplexná a zahŕňa celú realizáciu procesu od špecifikácie pracovného miesta, cez vyhľadanie a testovanie vhodných uchádzačov podľa vašich kritérií, až po prezentácie najlepších uchádzačov o danú pracovnú pozíciu.

Try & Hire

Máte záujem o nových zamestnancov, ale máte obavu, či budú vaše nové plány úspešné? Alebo chcete nových zamestnancov testovať dlhšie ako vám povoľuje zákon? V tom prípade Vám ponúkame službu Try & Hire, ktorá je kombináciou personálneho lízingu a recruitingu. Je to forma zamestnávania, kde máte možnosť najskôr testovať schopnosti zamestnanca a kedykoľvek sa rozhodnúť, či je pre vás výhodnejšie si s ním uzavrieť pracovný pomer, alebo aby ostal naďalej dočasne prideleným zamestnancom pracujúcim u vás.

Brigádnický servis

Brigádnici sú efektívnou posilou v prípade, že sa u Vás vyskytli nárazové alebo sezónne práce, na ktoré z hľadiska efektivity nie je možné nasadiť kmeňových zamestnancov. Brigádnicky servis je riešením, ak:

 • Potreby práce sú denne iba v trvaní niekoľkých hodín
 • Potreby práce sú nepravidelné
 • Počas obdobia dovoleniek alebo práceneschopnosti kmeňových zamestnancov
 • V čase sezónnych a nárazových prác

Čistiací a upratovací servis

Čistiace a upratovacie práce zabezpečujeme v kancelárskych priestoroch, nákupných centrách, hoteloch, výrobných a priemyselných závodoch. Takisto zabezpečujeme aj čistenie fasád, okien, žalúzií, kobercov a podláh. Jednou zo špeciálnych činností je riešenie zložitých úloh v citlivých oblastiach ako sú napr.: CNC stroje, ventilačné systémy alebo zariadenia elektronického spracovania dát. Čistiace a upratovacie práce vykonávame v cykloch:

 • Zmenových
 • Denných
 • Týždenných
 • Mesačných
 • Sezónnych

Ubytovací servis

V regióne Bratislavy disponujeme tromi ubytovacími zariadeniam, ktoré s kapacitou cca 450 miest dostatočne pokrývajú potreby ako naše, tak aj našich obchodných partnerov. Zariadenia sa nachádzajú v Bratislavskom kraji, a sú riešené bunkovým systémom.

Tréningové centrum

V našom tréningovom centre pripravujeme adeptov na prácu s VZV, NZV a rôzne iné pozície v oblasti logistiky a automotive sektora, kde testujeme ich manuálnu zručnosť, rýchlosť reakcií, farbocit a pod. Na základe osobnej profilácie a zručnosti sú uchádzači následne zaraďovaný na dočasné pridelenie.

V tréningovom centre používame vlastné VZV, NZV a inú manipulačnú techniku ako aj skladové regály, zakladače a iné podporné a výučbové systémy a didaktické pomôcky. Samozrejmosťou je školenie BOZP, PO a lekárska prehliadka. V prípade potreby vieme prísť s našou technikou priamo k vám a školenie vykonať aj u vás.

Benefity

S cieľom čo najviac skvalitniť naše služby pre našich aj „vašich“ zamestnancov, máme v ponuke širokú škálu zamestnaneckých benefitov. Týmto spôsobom sa ich snažíme motivovať, stabilizovať a hlavne, v prípade potreby a možnosti, im aj pomôcť v určitých neľahkých životných situáciách dnešnej doby.

Chceme tak zamestnancov naučiť, že čím bude voči firme lojálnejší, tým viac mu bude firma, v rámci svojich možností, vychádzať v ústrety a podporovať ho v jeho snažení. V spolupráci s našimi obchodnými partnermi máme v ponuke tieto benefity:

Bezplatná právna poradňa

V prípade, že ste sa dostali do zložitej životnej situácie (rozvod, exekúcia, dedičstvo, príp. iné), kde potrebujete odbornú právnu pomoc a nemáte sa na koho obrátiť, je Vám k dispozícii náš odborný právny tím, ktorý Vám bezplatne poradí a pomôže.

Bezúročná mikropôžička

Pre zamestnancov, ktorí splnia kritéria (podľa prevádzky môžu byť niektoré odlišné), je každý mesiac vyčlenený k dispozícii istý finančný balík, určený na prerozdelenie na bezúročné zamestnanecké pôžičky.

Sociálny program

Zamestnanci získavajú zdarma lístky do kina, divadla, športoviská alebo po dohode sú im tieto vstupenky preplatené. Organizujeme teambuildingové stretnutia, rôzne športové podujatia a súťaže o hodnotné ceny.

Celodenná starostlivosť koordinátorom

Váš koordinátor Vám zabezpečuje podporu a pomoc s adaptáciu na novom pracovisku, v rámci ubytovania, ako aj pomoc zorientovať sa v novom meste.

Zabezpečené ubytovanie a doprava

Pre každého zamestnanca vieme poskytnúť ubytovanie v blízkom mieste výkonu práce, alebo v spolupráci so zamestnávateľom zabezpečujeme dopravu z okolia.

Žena

Certifikáty

ISO 9001:2008 a ISO 14001:2004

Certifikát zavedenia a používanie integrovaného manažérskeho systému v súlade s normami EN ISO 9001:2008 a EN ISO 14001:2004 pre činnosť agentúry dočasného zamestnávania

ISO 14001:2004

Certifikát zavedenia a používanie systému enviromentálneho manažérstva v súlade európskou normou EN ISO 14001:2004 pre činnosť agentúry dočasného zamestnávania

ISO 9001:2008

Certifikát zavedenia a používanie systému manažérstva kvality v súlade s európskou normou EN ISO 9001:2008 pre činnosť agentúry dočasného zamestnávania

HR Aliancia

Certifikát HR Aliancie