OBJAVTE

Naše služby

Personálny leasing

Personálny leasing, alebo dočasné prideľovanie zamestnancov, je moderná forma riešenia pre zamestnávateľov, ako pružne reagovať na výkyvy vo výrobe, prípadne pri časovo ohraničených kontraktoch, respektíve pri sezónnych prácach a pod. Táto forma zamestnávania zo sebou prináša celý rad výhod ako napríklad:

 • Časová a nákladová úspora
 • Flexibilný výber zamestnancov
 • Prenos mzdovej a personálnej agendy pre pridelených zamestnancov na nás
 • Možnosť kedykoľvek ukončiť dočasné pridelenie zamestnancov
 • Zaškolenie pridelených zamestnancov (BOZP, PO, CO, VZV)
 • A ďalšie výhody

Recruiting

Služba recruiting pre Vás zabezpečí kvalifikovaný a profesionálny výber vhodných kandidátov podľa Vašich požiadaviek a kritérií. Táto služba je komplexná a zahŕňa celú realizáciu procesu

 • od špecifikácie pracovného miesta,
 • cez vyhľadanie a testovanie vhodných uchádzačov podľa vašich kritérií,
 • až po prezentácie najlepších uchádzačov o danú pracovnú pozíciu.

Try & Hire

Máte záujem o nových zamestnancov, ale máte obavu, či budú vaše nové plány úspešné? Alebo chcete nových zamestnancov testovať dlhšie ako vám povoľuje zákon? V tom prípade Vám ponúkame službu Try & Hire, ktorá je kombináciou personálneho lízingu a recruitingu. Je to forma zamestnávania, kde máte možnosť najskôr testovať schopnosti zamestnanca a kedykoľvek sa rozhodnúť, či je pre vás výhodnejšie si s ním uzavrieť pracovný pomer, alebo aby ostal naďalej dočasne prideleným zamestnancom pracujúcim u vás.

Brigádnický servis

Brigádnici sú efektívnou posilou v prípade, že sa u Vás vyskytli nárazové alebo sezónne práce, na ktoré z hľadiska efektivity nie je možné nasadiť kmeňových zamestnancov. Brigádnicky servis je riešením, ak:

 • Potreby práce sú denne iba v trvaní niekoľkých hodín
 • Potreby práce sú nepravidelné
 • Počas obdobia dovoleniek alebo práceneschopnosti kmeňových zamestnancov
 • V čase sezónnych a nárazových prác

Čistiaci a upratovací servis

Čistiace a upratovacie práce zabezpečujeme v kancelárskych priestoroch, nákupných centrách, hoteloch, výrobných a priemyselných závodoch. Takisto zabezpečujeme aj čistenie fasád, okien, žalúzií, kobercov a podláh. Jednou zo špeciálnych činností je riešenie zložitých úloh v citlivých oblastiach ako sú napr.: CNC stroje, ventilačné systémy alebo zariadenia elektronického spracovania dát. Čistiace a upratovacie práce vykonávame v cykloch:

 • Zmenových
 • Denných
 • Týždenných
 • Mesačných
 • Sezónnych

Ubytovací servis

V regióne Bratislavy disponujeme tromi ubytovacími zariadeniami, ktoré s kapacitou cca 450 miest dostatočne pokrývajú potreby ako naše, tak aj našich obchodných partnerov. Zariadenia sa nachádzajú v Bratislavskom kraji a sú riešené bunkovým systémom.

Tréningové centrum

V našom tréningovom centre pripravujeme adeptov na prácu s VZV, NZV a rôzne iné pozície v oblasti logistiky a automotive sektora, kde testujeme ich manuálnu zručnosť, rýchlosť reakcií, farbocit a pod. Na základe osobnej profilácie a zručnosti sú uchádzači následne zaraďovaný na dočasné pridelenie.

 • V tréningovom centre používame vlastné VZV, NZV a inú manipulačnú techniku ako aj skladové regály, zakladače a iné podporné a výučbové systémy a didaktické pomôcky
 • Samozrejmosťou je školenie BOZP, PO a lekárska prehliadka
 • V prípade potreby vieme prísť s našou technikou priamo k vám a školenie vykonať aj u vás
BENEFITY

S cieľom čo najviac skvalitniť naše služby pre našich aj „vašich“ zamestnancov, máme v ponuke širokú škálu zamestnaneckých benefitov

BEZPLATNÁ PRÁVNA PORADŇA

V prípade, že ste sa dostali do zložitej životnej situácie (rozvod, exekúcia, dedičstvo, príp. iné), kde potrebujete odbornú právnu pomoc a nemáte sa na koho obrátiť, je Vám k dispozícii náš odborný právny tím, ktorý Vám bezplatne poradí a pomôže.

BEZÚROČNÁ MIKROPÔŽIČKA

Pre zamestnancov, ktorí splnia kritériá (podľa prevádzky môžu byť niektoré odlišné), je každý mesiac vyčlenený k dispozícii istý finančný balík, určený na prerozdelenie na bezúročné zamestnanecké pôžičky.

SOCIÁLNY PROGRAM

Zamestnanci získavajú zdarma lístky do kina, divadla, športoviská alebo po dohode sú im tieto vstupenky preplatené. Organizujeme teambuildingové stretnutia, rôzne športové podujatia a súťaže o hodnotné ceny.

CELODENNÁ STAROSTLIVOSŤ KOORDINÁTOROM

Váš koordinátor Vám zabezpečuje podporu a pomoc s adaptáciu na novom pracovisku, v rámci ubytovania, ako aj pomoc zorientovať sa v novom meste.

ZABEZPEČENÉ UBYTOVANIE A DOPRAVA

Pre každého zamestnanca vieme poskytnúť ubytovanie v blízkom mieste výkonu práce, alebo v spolupráci so zamestnávateľom zabezpečujeme dopravu z okolia.
Týmto spôsobom sa ich snažíme motivovať, stabilizovať a hlavne, v prípade potreby a možnosti, im aj pomôcť v určitých neľahkých životných situáciách dnešnej doby.
Vybavenie pobytov pre zamestnancov, ktorí chcú na Slovensku pracovať alebo podnikať

Pomáhame občanom mimo EÚ so žiadosťami o pracovné povolenie, prechodný pobyt, podnikanie na území SR

 • Šetríme vám čas a námahu
 • Našim cieľom je byť vašim partnerom, na ktorého sa môžete spoľahnúť
 • Poskytujeme poradenstvo 24/7 a pomôže vám s akýmikoľvek otázkami či problémami, ktoré môžu vzniknúť
 

Akreditované školiace stredisko pre vedenie motorových vozíkov všetkých tried

Školiace stredisko EUROPERSONAL & SERVIS, s.r.o. je akreditované Národným inšpektorátom práce a ponúka školenie pre vedenie motorových vozíkov všetkých tried a druhov podľa STN 268805. Vykonávame základné, rozširovacie, opakovacie a aktualizačné kurzy obsluhy motorových vozíkov.

Máte záujem?

Všetky ponuky práce nájdete v sekcii ponuka práce